Dijous 16 de Novembre de 2017

17h. Edifici Son Lledó

 

 

La Càtedra Banca March de l'Empresa Familiar (CBMEF) és una iniciativa conjunta de la Universitat de les Illes Balears (UIB), l’Institut de l’Empresa Familiar (IEF), l’Associació Balear de l’Empresa Familiar (ABEF) i la Banca March per l’estudi i investigació de les característiques i la problemàtica de l’empresa familiar.

La creació de la CBMEF pretén impulsar l’anàlisi i divulgació, des de múltiples perspectives, de l’especial significació i rellevància estratègica de l’empresa familiar per a l’economia i la societat dels països, singularment a Espanya i les Illes Balears.

La col•laboració entre la Universitat de les Illes Balears (UIB), l’Institut de l’Empresa Familiar (IEF), l’Associació Balear de l’Empresa Familiar (ABEF) i la Banca March, constitueix la millor garantia perquè l’estudi de l’empresa familiar es produeixi en l’àmbit de les Illes Balears.

En concret es planteja la col•laboració en els aspectes següents:

  • Intercanvi d’informació i coneixements en l’àmbit propi de les activitats de les quatre parts.

  • Desenvolupament conjunt d’activitats d’estudi i investigació de projectes específics mitjançant acords puntuals.

  • Desenvolupament de programes d’activitats conjuntes de formació.

  • Desenvolupament de programes de pràctiques a les empreses familiars, membres de l’ABEF.

  • Organització de fòrums de trobada entre acadèmics, empresaris i estudiants que permetin l’intercanvi de coneixement, experiències i inquietuds